La pila de càmping Flite ofereix la màxima experiència per acampar en tendes d’arbres i ofereix un ampli espai per a fins a 6 persones (segons la pila).

Les nostres piles a diversos nivells divideixen la vostra configuració en dos o més nivells i us ofereixen una flexibilitat i una major flexibilitat i augmentar la capacitat des de 2 adults, fins a 2 anys; facilitant el càmping amb els amics i la família.

Acampar amb els nens no és cap problema; simplement, donin-los un pis a ells mateixos.

Els nivells addicionals poden servir com a sala d’estar o fins i tot com a zona d’emmagatzematge addicional per al vostre equipament.

Hi ha 3 estils de pila disponibles per al document Safari Vista:

  • Pila de terra Flite
  • Flitejar Pila clàssica
  • Flitejar Pila final

Consulteu la pestanya Opcions de pila per obtenir detalls sobre què s’inclou a cada paquet.

Opcions de pila
Pila de vídeo