Rectificació de dades

You can use the link below to update your account data if it is not accurate.

Portabilitat de dades

Podeu utilitzar els enllaços següents per descarregar totes les dades que emmagatzemem i les utilitzem per obtenir una millor experiència a la nostra botiga.

Accés a les dades personals

Podeu utilitzar l'enllaç següent per sol·licitar un informe que contingui tota la informació personal que emmagatzemem per a vosaltres.

Dret a ser oblidat

Utilitzeu aquesta opció si voleu eliminar les dades personals i altres de la nostra botiga. Tingueu en compte que aquest procés suprimirà el vostre compte, de manera que ja no podreu accedir ni utilitzar-lo.